Acasă > despre noi > uri și condiții

Zhejiang Mesa Sanitare Co, Ltd.

Termeni si conditii


1.GENERAL

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" sau "our") păstrează site-ul www, mesashower.com și toate site-urile conexe, inclusiv www.zjmesa.com, pentru divertismentul, informarea, educarea și comunicarea utilizatorilor site- tu "sau" dvs. ").

1.2 Accesul și utilizarea site-urilor web și a mesajelor, informațiilor, datelor, textului, graficelor, imaginilor, fotografiilor, ilustrațiilor, software-ului sau a altui conținut disponibil prin intermediul site-urilor web (colectiv "Conținut") se supune acestor termeni și condiții "Termeni și condiții") și toate legile aplicabile. Accesând și navigând pe site-urile Web, acceptați, fără limitare sau calificare, Termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de acord să respectați Termenii și condițiile, nu veți utiliza site-urile Web sau nu veți accesa Conținutul.

1.3 Dacă aveți întrebări despre oricare dintre acești Termeni și condiții, trimiteți o solicitare de clarificare către MESA folosind formularul de asistență furnizat.


2.DISCLAIMĂRI ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII
2.1 În timp ce MESA se străduiește să includă informații actualizate și exacte pe site-urile Web, site-urile Web și conținutul sunt furnizate "CA ATARE" și ca bază disponibilă și orice acces la, utilizarea, modificarea sau dependența de site-uri web și Conținutul va risca singur. MESA și partenerii săi, furnizorii de licențe, agenții, furnizorii de conținut, prestatorii de servicii, angajații, ofițerii, directorii sau reprezentanții ("Reprezentanții MESA") nu garantează în niciun fel exactitatea acestor informații și nici reprezentanții MESA sau MESA nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea orice erori sau omisiuni conținute pe site-uri web, deoarece reprezentanții MESA și MESA nu pot și nu garantează și nu fac nicio declarație și nu se declară în mod expres, toate declarațiile, garanțiile, convențiile și condițiile exprese sau implicite, prin lege sau altfel, respectarea site-urilor sau a conținutului, inclusiv: (i) orice garanții implicite și condiții de vandabilitate, calitate comercială sau adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare sau reprezentări sau garanții implicite care decurg din desfășurarea, cursul comercializarea sau utilizarea comerțului; (ii) ca site-urile Web sau conținutul să corespundă cerințelor dvs. (sau organizației sau companiei dvs.) sau să fie compatibile cu calculatorul dvs. sau organizația dvs. sau cu echipamentul sau echipamentele conexe, echipamentele fotografice sau software-ul; (iii) că site-urile sau conținutul sunt exacte, valide, fiabile, autentice, actuale sau complete; (iv) că site-urile web vor continua să funcționeze, să funcționeze fără întreruperi sau fără erori; sau (v) că răsfoirea materialelor afișate pe site-uri Web nu va încălca drepturile unor terțe părți care nu aparțin MESA.

2.2 În plus, Reprezentanții MESA și MESA nu fac nici o declarație sau garanție că site-urile sau conținutul sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în orice locație. Accesarea site-urilor sau a conținutului din locații în care conținutul lor este ilegal este interzis. Cei care aleg să acceseze site-urile sau conținutul din alte locații decât Canada fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale.

2.3 Sunteți exclusiv răspunzător și responsabil pentru orice revendicări și solicitări făcute de orice altă persoană care decurge din legătură cu sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-urilor web, a modificărilor utilizatorului (definite în secțiunea 6.1) sau a conținutului; încălcarea termenilor și condițiilor; încălcarea sau încălcarea drepturilor altora; sau încălcarea oricărei legi civile sau penale aplicabile. Reprezentanții MESA și MESA își declină orice responsabilitate și răspundere în legătură cu toate aceste aspecte.

2.4 Sunteți de acord că sunteți singurul răspunzător pentru acțiunile și comunicările efectuate sau transmise în cursul utilizării de către dvs. a site-urilor web, a modificărilor utilizatorului și a conținutului și că veți respecta toate legile care se aplică sau se pot aplica utilizării sau activităților dvs. pe site-uri sau în ceea ce privește conținutul sau modificările utilizatorilor. MESA poate investiga evenimente care pot implica încălcări ale acestor legi și pot implica și coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea penală a utilizatorilor implicați în astfel de încălcări. MESA își rezervă dreptul, în orice moment, de a dezvălui orice informații (inclusiv informațiile dvs. personale) cu privire la utilizarea site-urilor Web sau a conținutului (inclusiv orice încălcări percepute de legea aplicabilă), în fiecare caz așa cum este permis sau impus de legea aplicabilă, necesare pentru a satisface orice solicitare autorizată de legea aplicabilă.

2.5 Răsfoirea paginilor Web se face pe propriul dvs. risc. Nici MESA, nici oricare altă parte (inclusiv reprezentanții MESA) implicate în crearea, producerea sau livrarea site-urilor web vor fi responsabile pentru orice pierdere sau daună (inclusiv daune directe, incidentale, consecvente, indirecte, exemplare, speciale sau punitive) sau în legătură cu accesul la sau utilizarea sau orice inconvenient, întârziere a accesului sau utilizării site-ului, a conținutului, a modificărilor utilizatorului, a oricărui conținut al oricărui site web sau a eșecului acestor site-uri (inclusiv daune suferite ca urmare a omisiunilor sau inexactităților pe aceste site-uri sau conținuturi sau transmiterea de informații confidențiale sau sensibile către sau de pe site-uri), chiar dacă reprezentanții MESA sau MESA au fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi sau dacă prejudiciul sau pierderea a fost previzibilă.

2.6 În plus, Reprezentanții MESA și MESA nu își asumă nicio responsabilitate și nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau viruși sau alte coduri rău intenționate sau distructive care ar putea să infecteze echipamentele informatice (sau ale organizației sau companiei dvs.) sau alte proprietăți contului dvs. de acces la, utilizarea, descărcarea sau navigarea pe site-uri web, conținutul sau modificările utilizatorilor. Dvs. sunteți responsabili pentru punerea în aplicare a unor proceduri și puncte de control suficiente pentru a vă satisface cerințele specifice pentru prevenirea unui astfel de cod contaminant sau distructiv și pentru acuratețea datelor de intrare și ieșire și pentru menținerea unui mijloc extern pentru site-uri pentru reconstrucția datelor pierdute .


2.7 În cea mai mare măsură autorizată prin lege, MESA nu-și asumă nicio răspundere în ceea ce privește instalatorii autorizați de instalatori ai produselor MESA. MESA ia măsuri rezonabile pentru instruirea unor astfel de instalatori terți autorizați, însă acțiunile, omisiunile, defectele și neglijențele depășesc controlul MESA și reprezintă răspunderea unică și exclusivă a instalatorului respectiv. MESA nu aprobă, nu garantează sau nu își asumă responsabilitatea pentru activitatea vreunui furnizor de servicii terțe autorizat sau a agenților săi ". Orice angajare de către dvs. a unui terț instalator autorizat pentru muncă va fi exclusiv între dvs. și o astfel de terță parte și în nici un caz MESA nu este o parte sau responsabil în cadrul unui astfel de angajament pentru orice activitate efectuată. Fiecare garanție de instalare a terților autorizată poate varia. MESA nu este responsabilă pentru garanțiile expuse de instalatori terți, ci doar pentru propria sa garanție ca producător al produselor sale.


2.8 Listarea instalatorilor autorizați de terță parte este furnizată doar pentru comoditatea dvs. și includerea instalatorului terț în această listă nu constituie o recomandare a MESA. Fiecare instalator terț este o problemă de afaceri independentă și trebuie să efectuați orice cercetare sau investigație pe care o considerați potrivită înainte de a vă contracta cu unul sau mai mulți dintre acești instalatori terți.


3. SCHIMBURI LA SITE-URILE WEB

3.1 MESA poate revizui, în orice moment, acești Termeni și condiții. Sunteți obligat să faceți astfel de revizuiri și, prin urmare, trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a revizui Termenii și condițiile actuale. Verificați acești Termeni și condiții de fiecare dată când vizitați site-urile web, deoarece versiunea actuală a acestor Termeni și condiții se va aplica acelei vizite. Dacă orice termen, condiție sau orice modificare a Termenilor și condițiilor nu este acceptabilă pentru dvs., trebuie să vă întrerupeți imediat utilizarea site-urilor Web. Utilizarea continuă a site-urilor web după ce aceste modificări sunt postate va constitui acceptarea acestor modificări. Termenii și condițiile se aplică exclusiv utilizării de către dvs. a site-urilor web și nu modifică termenii și condițiile niciunui alt acord pe care îl aveți cu MESA.

3.2 MESA poate, în orice moment fără notificare sau răspundere și din orice motiv, să rezilieze, să modifice, să suspende sau să întrerupă orice aspect al site-urilor Web. MESA își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a corecta eventualele erori sau omisiuni în orice porțiune a site-urilor Web în orice moment fără notificare, dar confirmă că nu are datoria de a face acest lucru. MESA și furnizorii săi de servicii vor avea, de asemenea, dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a site-urilor web, astfel cum este prezentat mai jos, la rubrica "Încetarea utilizării"


4.COMMUNICATIONS
4.1 Sub rezerva oricăror legi aplicabile (și, în cazul informațiilor cu caracter personal, cerințelor Declarației de confidențialitate (așa cum sunt definite mai jos la Secțiunea 10.1), orice comunicări trimise de sau către dvs. prin intermediul site-urilor Web sau MESA, solicitate de MESA sau altfel , MESA este liber să utilizeze și să dezvăluie conținutul oricărei astfel de comunicări, inclusiv orice idei, invenții, concepte sau know-how descrise în acesta, pentru orice scop, inclusiv dezvoltarea, fabricarea și / sau comercializarea bunuri și servicii, sunteți de acord să nu afirmați niciun fel de drept de proprietate în astfel de comunicări (inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, concurența neloială, drepturile morale sau contractul implicit) și renunți astfel la astfel de drepturi morale în favoarea MESA as precum și dreptul de a primi orice plată financiară sau altă onorabilitate în legătură cu o astfel de comunicare.

4.2 În plus față de cele de mai sus, MESA nu acceptă și nu ia în considerare idei, sugestii sau alte materiale nesolicitate în orice format ("idei nesolicitate"), inclusiv idei nesolicitate pentru noi campanii publicitare, noi promoții, produse sau tehnologii noi sau îmbunătățite, procese, materiale, planuri de marketing sau nume de produse noi. Dacă nu este specificat altfel în scris de către MESA, vă rugăm să nu trimiteți niciun Idei Nesolicitate, inclusiv opere de artă originale, sugestii sau alte lucrări. Scopul acestui lucru este de a evita eventualele neînțelegeri sau dispute atunci când produsele MESA sau strategiile de marketing ar putea părea similare cu ideile transmise către MESA. Dacă, în ciuda solicitării noastre de a nu ne trimiteți ideile dvs. nesolicitate, trimiteți în continuare astfel de idei nesolicitate, atunci, indiferent de conținutul comunicărilor dvs. către MESA, sunteți de acord că:
Transferați, transferați și transmiteți către MESA toate drepturile, titlul și interesul internațional pentru ideile nesolicitate, gratuite și excluse de la toate greutățile, inclusiv cu privire la toate drepturile de proprietate intelectuală, fără a vă oferi despăgubiri pentru dvs. sau pentru oricine altcineva, fără nicio răspundere, de orice obligație de încredere sau de alte obligații din partea MESA sau a succesorilor sau a cesionarilor săi; și
declarați și garantați că renunțați la toate drepturile morale (inclusiv dreptul de a fi asociate cu ideile nesolicitate) în ideile nesolicitate după prezentarea acestora pe orice site sau la MESA.

4.3 Toate informațiile pe care le furnizați prin intermediul site-urilor Web sau în legătură cu orice material transmis trebuie să fie adevărate, exacte, actuale și complete și, dacă este cazul, trebuie să fie actualizate imediat de dvs. la apariția oricărei modificări a acestor informații.

4.4 MESA și furnizorii săi de servicii se vor baza pe informațiile pe care le furnizați. Veți fi răspunzător pentru orice pierdere, deteriorare sau costuri suplimentare pe care dvs., MESA sau furnizorii săi de servicii sau alții le-ați putea suporta ca urmare a prezentării oricăror informații false, incorecte sau incomplete sau a faptului că nu ați actualizat informațiile pe care le trimiteți prin intermediul site-urilor Web.


5. UTILIZĂRI PERMISE
5.1. Aveți permisiunea de a copia, descărca, afișa pe computerul său, imprima și utiliza conținutul numai în scopuri informative și nu pentru o licență nelimitată, netransferabilă, sub-licențiată, revocabilă și limitată și exclusiv pentru: a) folosirea ta personală; sau (b) utilizarea internă a organizației sau a companiei dvs. Cu excepția celor prevăzute în acest document, nu este permisă nici o altă utilizare.

5.2 Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres de Termenii și condițiile sunt rezervate MESA.


6. UTILIZĂRI RESTRICȚIONATE
6.1 Nu veți modifica Conținutul din formularul prezentat pe site-urile Web fără a recunoaște sursa Conținutului astfel modificat ("Modificările utilizatorului"). Orice modificări ale utilizatorilor vor fi efectuate numai în măsura în care este necesar pentru a adapta conținutul la uzul personal al utilizării interne a organizației sau companiei dvs., sub rezerva secțiunii 5.1 de mai sus. Orice Modificare a Utilizatorului nu va modifica, edita sau șterge nici un drept de autor, o marcă comercială, un nume comercial, o notă de serviciu sau orice alt anunț sau o legendă de proprietate care apare în oricare din Conținut.

6.2 Nu puteți:
include orice conținut în sau cu orice produs sau serviciu pe care dvs. sau organizația sau compania dvs. le creează sau le distribuie, cu excepția cazului în care MESA va fi de acord în scris;
copiați orice Conținut pe propriul dvs. site sau pe orice alt site web, cu excepția cazului în care MESA va fi de acord în scris;
să utilizați site-urile Web în orice mod care ar putea afecta, dezactiva, suprasolicita, afecta, interfera cu securitatea, afectează negativ funcționarea sau abuzul în alt mod, resursele de sistem, conturile, serverele, rețelele, site-urile afiliate sau legate (incluzând încărcarea, postarea sau transmiterea pe Internet a virușilor de calculator, a troieni, a viermilor sau a altor fișiere sau programe de calculator care sunt potențial dăunătoare, distrugătoare sau distructive sau care pot impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra Infrastructura site-urilor web sau utilizarea oricăror programe sau dispozitive robot, păianjen sau alte programe automate sau proces manual de monitorizare, copiere, rezumare sau extragere de informații din site-uri web sau din întregul conținut sau parțial);
să utilizați site-urile web, conținutul sau modificările utilizatorilor în orice mod care încalcă drepturile legale ale oricărei alte persoane (inclusiv drepturile de confidențialitate și de personalitate, drepturile de autor, drepturile morale și alte drepturi de proprietate intelectuală), care este ilegală, care încalcă orice drept de MESA, partenerii săi, furnizorii de licențe, furnizorii de conținut, furnizorii de servicii sau contractorii, interzise în Termeni și condiții (inclusiv prin accesarea site-urilor Web din orice locație unde acest acces poate fi ilegal sau interzis), adică neetic, , defăimător, defăimător, fraudulos, înșelător, dăunător, abuziv, amenințător, vulgar, profan, pornografic, obscen, explicit sexual, sexist, rasist, urât, ofensator, hărțuitor, invaziv al drepturilor de confidențialitate ale altora materiale care descriu, încurajează, indică, promovează sau tind să încalce un astfel de comportament), care este altfel inacceptabilă sau care nu respectă drepturile și interesele legale ale altora ;
să utilizeze site-urile Web, conținutul sau modificările utilizatorilor în orice potrivire a datelor sau exploatare de date, inclusiv colectarea sau utilizarea informațiilor despre alți utilizatori (inclusiv adresa lor de e-mail) fără consimțământul acestora;
postați sau trimiteți pe site-uri orice materiale care ar încălca oricare dintre restricțiile stabilite în Termenii și condițiile;
cu excepția cazului în care MESA acceptă în scris, utilizează site-urile web în scopuri sau activități comerciale, cu excepția tranzacțiilor comerciale cu MESA, inclusiv: (i) vânzarea sau oferirea de a vinde orice bunuri sau servicii; (ii) solicitarea pentru agenții de publicitate sau sponsori; (iii) desfășurarea de concursuri, jocuri sau jocuri de noroc sau oferirea de premii, premii sau orice alte stimulente oricărei persoane; (iv) afișarea de bannere de publicitate sau de sponsorizare, inclusiv cele generate de servicii banner sau de schimb de link-uri; (v) solicitarea de donații; sau (vi) utilizarea neautorizată sau nesolicitată a mesajelor nedorite, a spam-urilor, a scrisorilor în lanț, a schemelor piramidale sau a oricărei alte forme de solicitare; sau
folosiți site-urile în orice mod care: (i) poate dăuna, amenința, hărțui, abuza sau intimida orice altă persoană în vreun fel sau implică materiale care descriu, promovează, încurajează, indică, promovează sau tind să incite comiterea unei infracțiuni alte activități ilegale, violență, ură, cruzime sau discriminare împotriva oricărei persoane sau grupuri, din orice motiv sau orice act de cruzime față de animale; (ii) diluarea sau deprecierea numelui și a reputației MESA, a oricăror mărci (așa cum sunt definite aici), a partenerilor, a licențiatorilor, a furnizorilor de conținut, a furnizorilor de servicii sau a contractanților acestora, după caz; (iii) să interfereze cu folosirea și utilizarea oricăror alte persoane de către Site-urile Web sau de Internet în general; (iv) să conducă la eludarea sau încălcarea oricăror autentificări, parole, măsuri de securitate sau de control asupra utilizatorilor privind site-urile sau orice altă resursă de internet sau sistem informatic; (v) să ascundă sau să denatureze autorul sau originea oricărei mesaje sau comunicări sau să se implice în orice persoană sau să afirme în mod fals sau să prezinte în mod eronat o afiliere la orice altă persoană, inclusiv orice reprezentant al MESA; sau (vi) să dezvăluie imaginile oricărei persoane sau informații private despre orice persoană (cum ar fi nume, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese poștale, asigurări sociale sau alt număr de securitate) fără permisiunea acelei persoane.

6.3 Cu excepția prevederilor din prezentul document, niciuna dintre conținuturi nu poate fi copiată, revândută, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișată, postată sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau altfel, acordul prealabil scris al MESA sau al proprietarului dreptului de proprietate intelectuală.

6.4 Nu puteți, fără permisiunea scrisă a MESA, "să reflectați" orice Conținut de pe orice alt server.


7. INFORMAȚII PROPRIETARE
7.1 Sunteți de acord că întregul Conținut este protejat de dreptul de autor (fie că este înregistrat, fie că apare în dreptul comun sau în dreptul civil aplicabil) și este deținut sau controlat de MESA. Trebuie să confirmați sursa oricărui conținut utilizat de dvs. în conformitate cu Termenii și condițiile.

7.2 Drepturile de autor și detaliile de permisiune sunt disponibile la cerere sau așa cum este indicat pe site-urile Web. Orice copiere neautorizată, redistribuire, reproducere sau modificare a site-urilor sau a conținutului de către orice persoană poate fi o încălcare a legilor privind mărcile comerciale și / sau a drepturilor de autor și ar putea supune această persoană la acțiuni în justiție. Sunteți de acord să respectați toate legile privind drepturile de autor din întreaga lume în utilizarea de către dvs. a site-urilor Web și a conținutului și pentru a împiedica orice copiere neautorizată a conținutului.

7.3 Anumite nume, cuvinte, titluri, expresii, logo-uri, icoane, grafice sau desene sau modele pe site-urile web constituie mărci, denumiri comerciale, îmbrăcăminte și / sau produse asociate și servicii ale MESA, furnizor de servicii sau antreprenor al MESA sau al oricărei terțe părți (denumite colectiv "mărcile") și pot fi protejate în Canada sau în altă parte, iar afișarea acestora pe site-uri web nu transmite sau nu creează nicio licență sau alte drepturi în mărci. Orice utilizare a oricăreia dintre mărci, integral sau parțial, accesibilă prin intermediul site-urilor web fără autorizarea scrisă prealabilă a MESA sau a unei terțe părți este strict interzisă.

7.4 MESA respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă considerați că lucrarea dvs. a fost copiată și apare pe site-uri într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor dvs. de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne anunțați utilizând formularul de asistență furnizat. MESA își rezervă dreptul de a elimina conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și de a întrerupe utilizarea site-urilor, astfel cum este prezentat mai jos la rubrica "Terminarea utilizării".


8. INDEMNITATE
8.1 Veti despagubi si va detineti reprezentantii MESA sau MESA ("Partile despagubiti") in fata sau impotriva oricaror pretentii aduse de terti rezultate din utilizarea de catre dvs. a informatiilor accesate de pe site-uri si orice incalcare a Termenilor si Conditiilor de catre dumneavoastra , inclusiv orice utilizare a conținutului sau a modificărilor utilizatorului, altele decât cele autorizate în mod expres în Termenii și condițiile. Sunteți de acord că părțile despăgubite nu vor avea nici o răspundere în legătură cu nici o astfel de încălcare sau utilizare neautorizată sau modificare și sunt de acord să despăgubească toate pierderile, prejudiciile, sentințele, costurile, cheltuielile și onorariile avocaților părților despăgubite în legătură cu aceasta.


9. SITE-URI INTERZISE ȘI FRAMING
9.1 Anumite link-uri de pe site-uri web vă pot duce pe alte site-uri web. MESA oferă aceste linkuri doar ca o convenție. MESA nu este responsabilă pentru conținutul unor astfel de pagini legate. MESA nu acordă nicio declarație sau garanție cu privire la și nu aprobă sau nu aprobă niciun site web legat de acesta, informațiile care apar pe acesta sau vreunul dintre produsele sau serviciile descrise. Dacă părăsiți site-urile prin intermediul unei legături conținute aici și vizualizați conținut care nu este furnizat de sau în numele MESA, faceți acest lucru pe propriul risc și este responsabilitatea dvs. să luați toate măsurile de protecție pentru a vă proteja împotriva virușilor și a altor elemente distructive .

9.2 Vi se acordă un drept limitat, neexclusiv, de a crea un hyperlink către site-uri web. Sunteți de acord că, dacă conectați alte site-uri web la site-urile Web, astfel de alte site-uri web nu trebuie: (a) să creeze cadre în jurul oricărei părți a site-urilor web sau să utilizeze alte tehnici care modifică prezentarea vizuală a site-urilor Web; (b) implică faptul că MESA vă aprobă pe dvs. sau pe orice altă persoană (inclusiv organizația sau compania dvs.) sau produsele sau serviciile dvs. sau ale unei alte persoane; (c) fără consimțământul scris prealabil al MESA, implică o afiliere între dvs. sau orice altă persoană sau produsele sau serviciile dvs. sau ale acelei alte persoane și MESA; (d) să prezinte în mod greșit relația dvs. sau a oricărei alte persoane cu MESA sau să prezinte informații sau impresii false, înșelătoare, defăimătoare, defăimătoare sau dăunătoare în legătură cu MESA sau cu oricare dintre produsele sau serviciile sale; sau (e) să conțină materiale care pot fi interpretate ca dezagreabile, dăunătoare, ofensatoare sau inexacte sau care încalcă în alt mod Termenii și condițiile (inclusiv Secțiunea 6 (Utilizări restricționate)).


10. CONFIDENȚIALITATE
10.1 MESA respectă dreptul dvs. la intimitate. Toate informațiile pe care MESA le pot colecta prin intermediul site-urilor web despre dvs. în timpul vizitei dvs. pe site-uri web, se supun declarației de confidențialitate MESA, care este încorporată prin referință în Termeni și condiții ("Declarația de confidențialitate").


11. JURISDICȚIE
11.1 Site-urile sunt găzduite pe servere care locuiesc în provincia Quebec, Canada, iar site-urile sunt controlate de MESA din provincia Quebec, Canada. Prin accesarea site-urilor web, sunteți de acord că acest acord este format în provincia Quebec, Canada și că toate chestiunile legate de acesta vor fi guvernate de legile provinciei Quebec și de legile Canadei, fără a ține cont de conflictele de legi principiile acestora.

11.2 Orice litigiu între MESA și dvs. sau orice altă persoană care rezultă din, în legătură cu sau în legătură cu site-urile web, conținutul, termenii și condițiile, orice tranzacție prin intermediul site-urilor web sau orice altă chestiune conexă trebuie soluționată în fața tribunalelor din provincia Quebec , Canada, care se află în orașul Montreal ("instanțele"), iar dvs. în mod irevocabil depuneți și acționați în mod irevocabil asupra jurisdicției exclusive a acestor instanțe cu privire la orice astfel de litigiu.


12. ÎNCHEIEREA UTILIZĂRII
12.1 Dacă încălcați orice prevedere a Termenilor și condițiilor, este posibil să nu mai utilizați site-urile Web sau conținutul aplicabil care este pus la dispoziție prin intermediul site-urilor Web. MESA, la discreția sa, va stabili dacă Termenii și condițiile au fost încălcate.

12.2 MESA sau furnizorii săi de servicii pot oricând și din orice motiv, cu sau fără motiv și în baza propriei lor discreții: (i) să suspende sau să pună capăt (integral sau parțial) autorizației dvs. de utilizare a site-urilor Web; (ii) să suspendați, să terminați, să eliminați sau să ștergeți definitiv și să distrugeți, după caz, oricare dintre dvs.: (A) adresa URL, adresa IP sau numele de domeniu; sau (B) orice material pe care dvs. sau alți utilizatori l-ați postat sau trimis la oricare sau la toate site-urile Web; (iii) să restricționeze accesul la materialele postate sau trimise pe site-uri web; și (iv) vă interzic orice utilizare viitoare a site-urilor web; toate fără nici o notificare prealabilă sau cu orice răspundere față de dvs. sau de către orice altă persoană și sunteți de acord să respectați toate aceste măsuri.


13. ALTE
13.1 Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă constată că orice prevedere a Termenilor și condițiilor sau a unei părți din acestea este ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi executată în măsura maximă permisă pentru a realiza intenția din Termeni și condiții, iar restul Termenilor și condițiilor va continua să fie în vigoare și în vigoare. Eșecul MESA de a insista sau de a impune executarea strictă a oricărei prevederi a Termenilor și condițiilor sau a vreunui drept nu va fi interpretat ca o renunțare la o astfel de prevedere sau drept. Tu și MESA sunteți contractori independenți și nici o relație de agenție, parteneriat, joint venture, angajare sau franciză nu este concepută sau creată de Termenii și condițiile sau de utilizarea de către dvs. a site-urilor sau a conținutului.

13.2 Termenii și condițiile (inclusiv declarația de confidențialitate) constituie întregul acord între MESA și dvs. în ceea ce privește obiectul prezentului acord și înlocuiesc toate comunicările, reprezentările sau acordurile, orale sau scrise, între MESA sau partenerii săi și dumneavoastră la acest subiect. În cazul oricărui conflict între Declarația de confidențialitate și Termenii și condițiile, se va aplica Declarația de confidențialitate, după caz.

13.3 Dispozițiile Termenilor și Condițiilor se vor face în folosul MESA și al oricăror furnizori de servicii, după caz, și al succesorilor și alocatorilor lor, precum și dvs. și moștenitorii, executorii, administratorii, succesorii și reprezentanții personali. Nu puteți să alocați Termenii și condițiile sau drepturile și obligațiile dvs. în conformitate cu Termenii și condițiile fără consimțământul scris expres al MESA, care poate fi reținut în conformitate cu propria discreție a MESA. MESA și furnizorii săi de servicii pot atribui acești termeni și condiții și drepturile și obligațiile care le revin în conformitate cu acești termeni și condiții fără acordul dvs.